Čištění a impregnace žulových schodů

Klient: Tusarova 11, Praha 7

Schody (schodiště) a zábradlí tvoří dominantu každého rodinného domu. Kvalitní schody (schodiště) by měly být pevné, odolné proti namáhání, estetické a měly by splňovat požadavky na pohodlnou a bezpečnou chůzi (a přibližovat se vzorci- 2h+b=63cm, kde h je výška a b je hloubka stupně). V tom se mnohdy zapomíná - umožnit přesun osobám různých věkových kategorií a postiženým občanům.

Normální schody se dělají ve spádu 25- 35 stupňů (výška stupně je 150- 180 mm). Mírné schody se dělají ve spádu 20- 25 stupňů (výška stupně je 130- 150 mm). Minimální průchozí šířka nesmí klesnout pod 1900 mm (Hd= 750+ 1500 cos a- kde Hd je průchozí šířka kolmá ke sklonu schodiště, a je sklon schodiště).

Čištění žuly a žulových schodů vyžaduje znalost tohoto kamene.

Žula, též granity, jsou hlubinné vyvřelé horniny. Za žuly se považují všechny hlubinné horniny, které obsahují podstatné množství draselných živců, kyselých plagioklasů a křemene. Žuly jsou obvykle do šeda zbarvené s modrým odstínem, známé jsou ovšem také červené žuly (rapakivi). Žuly jsou stejnoměrně zrnité (eugranitické), občas porfyrické. Struktura je hypidiomorfně zrnitá.

Renovace, čištění žulových schodů a podest se dělí a metodicky rozlišuje na různé úrovně dle stavu povrchu.

Metody profesionální renovace, čištění žulových schodů a podest

  • Mechanické broušení žulových schodů profi nástroji HILTI | FLEX systems
  • Mechanická renovace žulových schodů jehličkováním a pemrlováním | FLEX
  • Nanotechnologické a chemické čištění žulových schodů systémem NANOPROFESIONAL
  • Mechanické a parní čištění a odmašťování schodů TWISTER |MOSMATIC
  • Impregnace, hydrofobizace, voskování a hloubková desinfekce schodů a podest

Broušení žulových schodů se používá při obnovení struktury kamene a hloubkově se tak vyčistí a zcela odstraní zašlé nečistoty. Broušené plochy se snadněji udržují. Ideální řešení pro bytové a panelové domy, školy, nemocnice, atd. Následná povrchová úprava zabraňuje opětovnému znečištění. Samozřejmostí je i broušení žulových soklů. Renovace se provádí pomocí mobilních brusek napojených na průmyslové vysavače, suchým procesem.

Broušení žulových schodů vytváří hrubší, matný, neklouzavý povrch. Stopy po předchozím opracování nejsou viditelné, předem upravený povrch je opracován brousícími prostředky a nástroji.

Čištění žuly

Čištění žulových schodů

Po broušení je třeba schody ošetřit, naimpregnovat

Broušení žulových schodů

Impregnace schodů

Impregnace a ochrana vyčištěných schodů je velmi důležitá. Pomáhá udržet vyčištěné materiály výrazně delší dobu, jelikož vyčištěný povrch schodů je ochráněn vrstvou molekul, které obalí strukturu povrchu a zamezí tak pronikání nečistot do vyčištěného povrchu a je tak mnohem snadnější čištění a údržba povrchu, jelikož všechny nečistoty po dobu trvání impregnace ulpívají na povrchu vyčištěné schodů.

FINALIT Professional je systém ochrany a impregnace schodů, kdy dochází ke spojení ochranných částic s podkladem a je vytvořen absolutně spolehlivý ochranný mechanismus pro povrch. Impregnovaný a formovaný povrch zůstává ovšem paropropustný – má možnost „dýchat". To nám umožňuje vytvořit díky této technologii hydrofobní, olejofóbní a acidofobní úpravu povrchu.