NANO čištění a impregnace

Čištění povrchů, čištění dlažby, čištění dřevěných materiálů, čištění kovů, čištění hliníku, čištění chromu, čištění kamene, čištění kamenných schodů, čištění žuly, čištění mramoru, čištění anti-graffiti, čištění plotů, čištění fasád, odstranění vodního kamene, čištění soch, čištění památníků včetně dlouhodobé impregnace a ochrany povrchů zajistíme v Praze a Čechách prostřednictvím patentované metody NANOPROFESIONAL©. Naše firma je držitelem certifikátů pro aplikaci čištění a ochrany povrchů a materiálů metodou NANOPROFESIONAL©.

NANO čištění a impregnace

Naším cílem je zajistit nejefektivnější vyčištění a povrchovou ochranu povrchů, materiálů v co nejkratším čase s dlouhodobým efektem.

Metoda NANOPROFESIONAL© a její aplikace je dělena na tři kvadranty:

NANO čištění

Nanotechnologie jako výzkumné odvětví přírodních věd zabývající se změnou hmoty v rozsahu nanometrů nám dosažení tohoto cíle jednoznačně umožňuje. Tato technologie je tou nejúčinnější, jelikož pracuje s nejmenšími částečkami hmoty. Nanometr je jedna milióntina z milimetru (pro představu: na špičku lidského vlasu se vejde cca 7 000 nano částic). Slovo NANOS pochází z řečtiny a znamená „TRPASLÍK“.

Použitím čistících a impregnačních nano tekutin nedochází k navoskování nebo natření povrchu nějakým nátěrem, ale k trvalému zušlechtění povrchu. Životnost a trvanlivost nano vyčištěných a nano povrchově ošetřených materiálů je díky zušlechtění povrchu nanotechnologií mnohem delší. Je vytvořena ochrana proti poškození nečistotami, vodou, UV-zářením až po ochranu proti chemikáliím.

NANO impregnace

VELICE DŮLEŽITÉ je si uvědomit, že mnoho produktů nemá vlastnosti 100% čiré nano tekutiny a částečný obsah nano částic je velmi často používán pouze jako prodejní argument pro produkt, který se tváří jako nano funkční prostředek s dlouhodobým efektem. Žádný nano produkt nefunguje jen a pouze jednorázovým nanesením. Každá povrchová vrstva a její dlouhodobé udržení má své zákonitosti, které je zapotřebí znát a dodržet. Následně si můžete vychutnat a ocenit  opravdový funkční aspekt nano úpravy povrchu materiálu.

 

Čištění povrchů

VELICE DŮLEŽITÉ je taktéž mít na vědomí, že tvrzení typu “po nano úpravě už není nutné povrch čistit a nano funkční vrstvu udržovat atd..” je nesmysl a nano čištění a povrchová úprava takto nefunguje. 100% nanotekutina je tvořena třemi specifickými vlastnosti, které se po nanesení na povrch samy zformují tak, že pojivo zůstane dole např. sklu podobná struktura nahoře. Tato struktura je průběžně zapotřebí tzv. “vyživit “ neboli doplnit aktivátory formou běžné údržby skel, oken, podlah či obkladů a jiných povrchově ošetřených materiálů aktivačním hydrofobním nano přípravkem “Elektrolitickým čističem”.

 

Čištění dlažby

DÍKY METODĚ NANOPROFESIONAL© je na nano vyčištěném a povrchově nano ošetřeném materiálu vytvořen tzv. efekt lotosového listu, který má velmi vysokou samočistící schopnost a dlouhodobou trvanlivost. tato dlouhodobost je také dána pravidelným průběžným udržováním funkční nano povrchové vrstvy používáním přípravku“ Elektrolitický čistič”. Přípravek se přidá do vody či se provede občasný nástřik na běžně čištěný povrch či materiál. V rámci běžného pravidelného čištění pak stačí použití pouze čisté vody v kombinaci s použitím mikroutěrky či houbičky bez použití chemických saponátů a přípravků.

Hlavním principem nano čištění a povrchové ochrany povrchů a materiálů, na kterém se zakládá námi aplikovaná patentovaná metoda čištění a povrchové ochrany materiálů NANOPROFESIONAL© je důkladné odstranění všech vodou nerozpustných a hluboko usazených nečistot, skvrn a fleků v různých materiálech prostřednictvím aktivních nano částic v rozpětí velikostí 1 nanometr (10-9) až 100 nanometrů s následnou aplikací transparentní proti přilnavé povrchové úpravy pomocí snížení povrchového napětí. Tato metoda umožňuje doposud nejprogresivnější, nejrychlejší a nejefektivnější způsob povrchového čištění do hloubky povrchů, okamžité odstranění nečistot, mastnoty, rzi, vodního kamene s následnou povrchovou dlouhodobou transparentní ochranou různých materiálů.

Čištění dřevěných materiálů

Čištění povrchů s následnou povrchovou úpravou metodou NANOPROFESIONAL© je ekologicky šetrné a životnímu prostředí nezávadné. Nano čistící roztoky a činidla včetně impregnačních roztoků ve spojením s molekulou vody se okamžitě z neutralizují a vznikne následně čirá tekutina s hodnotou PH 5 bez škodlivých a zatěžujících dopadů na životní prostředí.

Metoda NANOPROFESIONAL© díky extrémnímu prodloužení čistících intervalů a zkrácení doby čištění materiálů jednoznačně dosahuje vysoké efektivity  v rámci následného běžného úklidu a taktéž úsporu na běžných čisticích prostředcích (úspora čistícího personálu, úspora času a nákladů na čištění). Po provedení nano vyčištění a následné povrchové nano úpravy, následně stačí k běžné údržbě čistá voda s trochou ekologicky šetrného nano elektrolitického roztoku, který pomáhá udržovat dlouhodobou nano ochranu povrchu.

Nano čištění a formátování povrchů a materiálů s následnou vysoce účinnou impregnační nano ochranou prostřednictvím metody NANOPROFESIONAL© používáme a aplikujeme v níže uvedených oblastech:

Čištění kovů
 • Nano čištění a impregnace dlažeb
 • Nano čištění a impregnace dřeva
 • Nano čištění a impregnace kovů
 • Nano čištění a impregnace kamene
 • Nano čištění a impregnace skla
 • Nano odstranění vodního kamene
 • Nano čištění a impregnace textilií
 • Nano čištění a impregnace fasád
 • Nano čištění a ochrana Anti-graffiti

Čištění hliníku

Nano čistící roztoky a nano impregnace okamžitě reagují a přilnou dokonale k povrchu. Impregnace má super hydrofobní vlastnosti, odpuzuje nečistoty a zamezuje jejich přilnutí do struktury materiálu. Tím velmi zjednodušuje běžné čištění materiálů a významně prodlužuje jejich životnost a vylepšuje optický vzhled.

Ukázka vizualizace technického procesu metody NANOPROFESIONAL©

Čištění chromu

Spojením nano částic s podkladem je vytvořen absolutně spolehlivý ochranný mechanismus pro povrch. Nano formátovaný povrch zůstává ovšem paropropustný – má možnost „dýchat“. To nám umožňuje vytvořit díky nanotechnologii hydrofobní, olejofóbní a acidofobní úpravu povrchu.

Ukázky a vizualizace

Čištění a impregnace povrchů  metodou NANOPROFESIONAL©

Čištění kamene

Čištění kamenných schodů

Čištění žuly

Čištění mramoru

Čištění anti-graffiti

Čištění plotů

Čištění fasád

Odstranění vodního kamene

Ukázka realizace úklidu a čištění:

Čištění vodního kamene

Ukázka nano impregnace oken a skel metodou NANOPROFESIONAL©:

Čištění soch

Čištění památníků

Dlouhodobá impregnace

Ochrana povrchů

Čištění pískovcových schodů

Pro bližší informace o konkrétních oblastech, úkonech, cenách nano čištění a nano impregnace povrchů naleznete v jednotlivých podsekcích: Nano čištění a impregnace dlažeb, Nano čištění a impregnace dřeva, Nano čištění a impregnace kovů, Nano čištění a impregnace kamene, Nano čištění a impregnace skla, Nano odstranění vodního kamene, Nano čištění a impregnace textilií, Nano čištění a impregnace fasád, Nano čištění a ochrana Anti-graffiti.

Samočistící impregnace povrchů, fasád, střech, zdí a kamene

Impregnace povrchů se samočistícím efektem provádí naše firma na základě odborné způsobilosti a aplikační certifikace prostřednictvím multifunkční suspenze FN NANO® s fotokatalytickým efektem. Povrchy zdí a střech mohou velmi snadno a za přijatelnou cenu získat samočistící schopnost, která je udrží dlouhodobě čisté s životností kolem 10-ti let.

fn-nano

** Pro zoobrazení technických informací ohledně multifunkční technologie FN NANO - klikněte na textové pole.

Takto profesionálně ošetřený povrch netrpí uplýváním sazí ani prachových částic či tvorbou pavučin a takto ošetřené povrchy neporůstají zelenou řasou a návazně pak ani lišejníky a mechy. K dosažení uvedeného stačí profesionální aplikace ochranných impregnačních multifunkčních nátěrů suspenzemi FN NANO® s fotokatalytickým efektem.

Impregnační suspenze FN NANO® jsou v plném slova smyslu nanotechnologií budoucnosti. Mezi nanotechnologické produkty můžeme počítat i nátěrové hmoty, jejichž mikroskopická struktura a složení jsou založeny uplatnění nových poznatků z oblasti mikrosvěta. Tyto produkty využívají specifických vlastností nanočástic nebo nanovláken pro výrazné zvýšení kvalitativních parametrů, nebo

dosažení zcela nových vlastností (mimořádná odolnost proti otěru, minimální odraz radarového signálu, snížená prostupnost elektromagnetického záření, vysoká tepelněizolační schopnost, samočistící povrchy, čištění vzduchu a vody a další).

Vizualizace schéma fotokatalýzy | FN NANO®

schéma fotokatalýzy

FN NANO® jsou svým složením vodné suspenze fotoaktivního oxidu titaničitého ve směsi anorganických pojiv. Nanesený nátěr po zaschnutí vytvoří na povrchu vysoce porózní tenkou vrstvu o síle 0,005 - 0,05 mm. Patentovaná kompozice FN NANO® vytváří takovou strukturu a morfologii vrstvy, v níž je maximálně zachována foto aktivita nanočástic TiO2. 1m2 plochy pokryté suspenzí FN NANO® tak vytváří 500 m2 fotoaktivní plochy nanočástic TiO2, na níž může probíhat fotokatalytický́ proces. To zajišťuje povrchům ošetřeným FN NANO® mimořádnou fotokatalytickou účinnost a samočistící schopnost s 10-ti letou životností ochrany ošetřených svislých a šikmých povrchů fasád, střech a zdiva.

Vizualizace reakční schopnosti fotokatalýzy | FN NANO®

schopnosti fotokatalýzy

Ideálním podkladem pro samočistící fotokatalytické impregnace a ochranné suspenze FN NANO® je beton, silikátové omítky a barvy, kámen (zejména vápenec, mramor, opuka, pískovec), neglazovaná keramika (obklady, cihly, střešní tašky). Aplikovat lze i na akrylátové omítky a barvy. Nanášení vyžaduje speciální air-less technologii a aparaturu, provádí se stříkáním (pistole HVLP) v kombinaci s profi aplikačním válečkem. Aplikaci je vhodné realizovat prostřednictvím certifikované odborně prováděcí firmy.

Impregnace fasád, střech, zdiva, cihel prostřednictvím fotokatalytické suspenze FN NANO® provádíme jako samočistící ochranu povrchů v níže uvedených oblastech s 10-ti letou garancí impregnace:

 • dlouhodobé zachování čistého povrchu stěn, střech a stavebních konstrukcí
 • pro zamezení tvorby usazenin na povrchu ošetřeném suspenzemi FN NANO®
 • ochrana proti uplývání a redukce výskytu sazí, prachových částic, mikro kapének tuku, mastnot aj.
 • omezení výskytu a tvorby mechů a řas, kdy fotokatalytický́ efekt zabraňuje na těchto plochách růstu plísní, řas, lišejníků a mechů
 • anti-graffiti ochrana plochy, na nichž je nanesena silnější vrstva suspenze FN NANO® (0,1 –0,2 mm), vykazují díky vlastnostem silný́ antigraffiti efekt

Referenční aplikace fotokatalytických impregnací | FN NANO®

aplikace fotokatalytických impregnací

aplikace fotokatalytických impregnací

aplikace fotokatalytických impregnací

TIP: Navštivte naši fotogalerii a prohlédněte si ukázky našich realizací.

Naše firma zajišťuje realizaci zakázek v rámci celé České republiky a Slovenské republiky. Přesná cenová kalkulace včetně dopravného je vždy řešena individuálně.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Vedení firmy Vyčistím CZ