Čištění a impregnace soch a pomníků

Čištění soch, renovace pomníků, čištění pomníků, čištění náhrobních kamenů, čištění památníků, čištění pískovcových soch, čištění pískovcových pomníků, čištění žulových pomníků, čištění žulových památníků, čištění pískovce, čištění žuly, odstranění vodního kamene, odstranění mechů a řas, odstranění plísní, likvidace bakterií a nežádoucích látek a nečistot, odstranění dlouhodobých usazenin, anti-kalk ochrana povrchu, dlouhodobá nano impregnace a profi ochranu povrchů a materiálů zajistíme v Praze a Čechách prostřednictvím patentované metody NANOPROFESIONAL©. Naše firma je držitelem certifikátů pro aplikaci čištění a ochrany povrchů a materiálů metodou NANOPROFESIONAL© a TENAX©.

Námi používané metody profesionální renovace, čištění a impregnace různých povrchů jsou prováděny na základě odborných školení  a získaných certifikátů, prostřednictvím vysoce kvalitních a účinných strojů včetně profesionálních renomovaných čistících a impregnačních přípravků.

Speciální čištění povrchů provádíme kombinací několika metod:

Naším cílem je zajistit hloubkové odstranění a vyčištění povrchu kamene od usazenin či nánosů včetně povrchové ochrany povrchu a materiálu v co nejkratším čase s dlouhodobým efektem.

Odborné čištění památníků, čištění soch, čištění kamene, čištění pískovcových povrchů, čištění žulových povrchů,  čištění přírodních kamenů, včetně hloubkového odstranění řas, mechů a lišejníků a dalších nečistot způsobených povětrnostními vlivy z povrchu a pórů kamene s následnou dlouhodobou nano impregnací metodou NANOPROFESIONAL© a TENAX©.

Renovace pomníků

Naši pracovníci jsou vyškoleni na používání a aplikaci nano speciálních čističů a impregnací šetrným způsobem vůči čištěnému povrchu a současně dbají na to, aby nedošlo k jakéhokoliv mechanickému nebo jinému poškození.

Výhody čištění a impregrance metodou NANOPROFESIONAL© a TENAX©:

 • Bezprašné a okamžité čištění
 • Bezhlučné čištění
 • Ekologicky šetrné čištění
 • Hloubkové čištění savých i nesavých materiálů
 • Zabraňuje korozi kovových materiálů
 • Cenově přijatelné)
 • Dlouhodobá ochrana vyčištěného povrchu

Renovace a čištění soch, památníků, náhrobních kamenů, pomníků NANOPROFESIONAL© a TENAX© a její aplikace je dělena na tři kvadranty:

Čištění pomníků

Nano čištění povrchu soch, památníků, pomníků a kamene do hloubky pórů je postaveno na principu nanotechnologie jako výzkumného odvětví přírodních věd zabývající se změnou hmoty v rozsahu nanometrů nám dosažení tohoto cíle jednoznačně umožňuje. Tato technologie je tou nejúčinnější, jelikož pracuje s nejmenšími částečkami hmoty. Nanometr je jedna milióntina z milimetru (pro představu: na špičku lidského vlasu se vejde cca 7 000 nano částic). Slovo NANOS pochází z řečtiny a znamená „TRPASLÍK“.

Čištění náhrobních kamenů

Čištění povrchů kamene s povrchovou úpravou metodou NANOPROFESIONAL© a TENAX© je ekologicky šetrné a životnímu prostředí nezávadné. Nano čistící roztoky a činidla včetně impregnačních roztoků ve spojením s molekulou vody se okamžitě z neutralizují a vznikne následně čirá tekutina s hodnotou PH 5 bez škodlivých a zatěžujících dopadů na životní prostředí.

Ukázky a vizualizace

Čištění pískovcových soch metodou NANOPROFESIONAL©

Čištění památníků

Čištění pískovcových soch

Čištění pískovcových pomníků

Ukázky a vizualizace

Vyčištění pomníků, náhrobních kamenů a pískovcových památníků metodou NANOPROFESIONAL©

Čištění pomníků, náhrobních kamenů, památníků probíhá na místě s použitím vhodné koncentrace různých speciálních NANOPROFESIONAL čističů s následným omytím vodou a připravením vyčištěného povrchu materiálu na dlouhodobou nano impregnaci.

Čištění žulových pomníků

Čištění žulových památníků

Čištění pískovce

Čištění žuly

Nano neutralizace povrchu je velice důležitá jelikož připravuje povrch na impregnační ochranu, která potřebuje k svému přilnutí a propojení s povrchem odpovídající PH hodnotu vyčištěného schodu cca PH5.

Neutralizační roztoky vyrovnávají hodnotu PH vyčištěného schodu a to ať vůči případné kyselosti (PH4 a méně) povrchu či zásaditosti povrchu (PH 6 a více) do neutrální hladiny PH5. Neutralizace probíhá nanesením čiré tekutiny na povrch schodu či podesty s krátkým působením sa následným zneutralizováním čistou vodou. Následně je vyčištěný a zneutralizovaný schod či podesta připravena k aplikaci impregnace.

Vyčištěný, zneutralizovaný a připravený povrch je vhodné ošetřit nanesením ochranného nano impregnačního nástřiku, který zamezí v dalších letech opakovanému vzniku těchto nečistot a živých organizmů na očištěných plochách.

Odstranění vodního kamene

Použitím impregnačních nano tekutin dochází k trvalému zušlechtění povrchu. Životnost a trvanlivost nano vyčištěných a nano povrchově ošetřených materiálů je díky zušlechtění povrchu nanotechnologií mnohem delší a je vytvořena ochrana proti poškození.

Nano impregnace památníků, soch, pískovce či žuly, náhrobních kamenů okamžitě reaguje a dokonale přilne k povrchu. Impregnace má super hydrofobní vlastnosti, odpuzuje nečistoty a zamezuje jejich přilnutí do struktury materiálu. Tím velmi zjednodušuje běžné čištění materiálů a významně prodlužuje jejich životnost a vylepšuje optický vzhled.

Impregnace kamene metodou NANOPROFESIONAL© a její princip:

Odstranění mechů

Ukázka vizualizace technického procesu metody NANOPROFESIONAL©

Odstranění řas

Spojením nano částic s podkladem je vytvořen absolutně spolehlivý ochranný mechanismus pro povrch. Nano formátovaný povrch zůstává ovšem paropropustný – má možnost „dýchat“. To nám umožňuje vytvořit díky nanotechnologii hydrofobní, olejofóbní a acidofobní úpravu povrchu.

Ukázky a vizualizace

Impregnace kamene metodou NANOPROFESIONAL©

Čištění soch a památníků

Čištění a impregnace soch a pomníků

Samočistící impregnace povrchů, fasád, střech, zdí a kamene

Impregnace povrchů se samočistícím efektem provádí naše firma na základě odborné způsobilosti a aplikační certifikace prostřednictvím multifunkční suspenze FN NANO® s fotokatalytickým efektem. Povrchy zdí a střech mohou velmi snadno a za přijatelnou cenu získat samočistící schopnost, která je udrží dlouhodobě čisté s životností kolem 10-ti let.

fn-nano

** Pro zoobrazení technických informací ohledně multifunkční technologie FN NANO - klikněte na textové pole.

Takto profesionálně ošetřený povrch netrpí uplýváním sazí ani prachových částic či tvorbou pavučin a takto ošetřené povrchy neporůstají zelenou řasou a návazně pak ani lišejníky a mechy. K dosažení uvedeného stačí profesionální aplikace ochranných impregnačních multifunkčních nátěrů suspenzemi FN NANO® s fotokatalytickým efektem.

Impregnační suspenze FN NANO® jsou v plném slova smyslu nanotechnologií budoucnosti. Mezi nanotechnologické produkty můžeme počítat i nátěrové hmoty, jejichž mikroskopická struktura a složení jsou založeny uplatnění nových poznatků z oblasti mikrosvěta. Tyto produkty využívají specifických vlastností nanočástic nebo nanovláken pro výrazné zvýšení kvalitativních parametrů, nebo

dosažení zcela nových vlastností (mimořádná odolnost proti otěru, minimální odraz radarového signálu, snížená prostupnost elektromagnetického záření, vysoká tepelněizolační schopnost, samočistící povrchy, čištění vzduchu a vody a další).

Vizualizace schéma fotokatalýzy | FN NANO®

schéma fotokatalýzy

FN NANO® jsou svým složením vodné suspenze fotoaktivního oxidu titaničitého ve směsi anorganických pojiv. Nanesený nátěr po zaschnutí vytvoří na povrchu vysoce porózní tenkou vrstvu o síle 0,005 - 0,05 mm. Patentovaná kompozice FN NANO® vytváří takovou strukturu a morfologii vrstvy, v níž je maximálně zachována foto aktivita nanočástic TiO2. 1m2 plochy pokryté suspenzí FN NANO® tak vytváří 500 m2 fotoaktivní plochy nanočástic TiO2, na níž může probíhat fotokatalytický́ proces. To zajišťuje povrchům ošetřeným FN NANO® mimořádnou fotokatalytickou účinnost a samočistící schopnost s 10-ti letou životností ochrany ošetřených svislých a šikmých povrchů fasád, střech a zdiva.

Vizualizace reakční schopnosti fotokatalýzy | FN NANO®

schopnosti fotokatalýzy

Ideálním podkladem pro samočistící fotokatalytické impregnace a ochranné suspenze FN NANO® je beton, silikátové omítky a barvy, kámen (zejména vápenec, mramor, opuka, pískovec), neglazovaná keramika (obklady, cihly, střešní tašky). Aplikovat lze i na akrylátové omítky a barvy. Nanášení vyžaduje speciální air-less technologii a aparaturu, provádí se stříkáním (pistole HVLP) v kombinaci s profi aplikačním válečkem. Aplikaci je vhodné realizovat prostřednictvím certifikované odborně prováděcí firmy.

Impregnace fasád, střech, zdiva, cihel prostřednictvím fotokatalytické suspenze FN NANO® provádíme jako samočistící ochranu povrchů v níže uvedených oblastech s 10-ti letou garancí impregnace:

 • dlouhodobé zachování čistého povrchu stěn, střech a stavebních konstrukcí
 • pro zamezení tvorby usazenin na povrchu ošetřeném suspenzemi FN NANO®
 • ochrana proti uplývání a redukce výskytu sazí, prachových částic, mikro kapének tuku, mastnot aj.
 • omezení výskytu a tvorby mechů a řas, kdy fotokatalytický́ efekt zabraňuje na těchto plochách růstu plísní, řas, lišejníků a mechů
 • anti-graffiti ochrana plochy, na nichž je nanesena silnější vrstva suspenze FN NANO® (0,1 –0,2 mm), vykazují díky vlastnostem silný́ antigraffiti efekt

Referenční aplikace fotokatalytických impregnací | FN NANO®

aplikace fotokatalytických impregnací

aplikace fotokatalytických impregnací

aplikace fotokatalytických impregnací

Ceník profesionálních služeb

Horkovodní tlakové čištění povrchů metodou OERTZEN™

 • Cena Kč/m2: od 70,-Kč/m2 (dle rozsahu plochy a znečištění povrchu).
 • od 300,- Kč za dopravu po Praze a regionálních pobočkách + 7,- Kč za každý další KM mimo Prahu | regionální pobočky.
 • Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH. Výše DPH činní 15% pro domácnosti nebo 21% pro firmy.
 • Jednotkové ceny jsou vždy pro Slovenskou republiku přepočítány dle aktuálního kurzu měny Euro.

Čištění soch a památníků aj. metodou  NANOPROFESIONAL©

 • 370,- Kč/hod per pracovník bez speciálních čističů.
 • Cena speciální čističe je stanovena skutečné spotřeby a stavu  čištěného kamene na místě před zahájením realizace.
 • od 70,- Kč/m2.
 • Cena za m2 se týká větších ploch a je stanovena dle náročnosti úkonu a spotřeby speciálních čističů.
 • od 300,- Kč za dopravu po Praze a regionálních pobočkách + 7,- Kč za každý další KM mimo Prahu | regionální pobočky.
 • Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH. Výše DPH činní 15% pro domácnosti nebo 21% pro firmy.
 • Jednotkové ceny jsou vždy pro Slovenskou republiku přepočítány dle aktuálního kurzu měny Euro.

Nano impregnace povrchů metodou NANOPROFESIONAL©

 • od 85,- Kč /m2 (dle savosti materiálu).
 • od 300,- Kč za dopravu po Praze a regionálních pobočkách + 7,- Kč za každý další KM mimo Prahu | regionální pobočky.
 • Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH. Výše DPH činní 15% pro domácnosti nebo 21% pro firmy.
 • Jednotkové ceny jsou vždy pro Slovenskou republiku přepočítány dle aktuálního kurzu měny Euro.

Detailní informace ohledně výrobce a procesu výroby výrobků řady NANOPROFESIONAL© naleznete na webových stránkách výrobce www.nanoenergy.at nebo www.tenax.it

TIP: Navštivte naši fotogalerii a prohlédněte si ukázky našich realizací.

Naše firma zajišťuje realizaci zakázek v rámci celé České republiky a Slovenské republiky. Přesná cenová kalkulace včetně dopravného je vždy řešena individuálně.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Vedení firmy Vyčistím CZ